Disclaimer

Grafisch Ontwerpbureau Storm betracht bij het samenstellen van deze website de grootste mogelijke zorgvuldigheid. Grafisch Ontwerpbureau Storm houdt haar informatie zo actueel mogelijk. Ondanks deze intentie is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie niet meer juist of verouderd is. Grafisch Ontwerpbureau Storm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website.

Deze website biedt ook toegang tot andere internetsites en/of informatiebronnen van derden. Grafisch Ontwerpbureau Storm kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische presentatie's en foto's op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Grafisch Ontwerpbureau Storm.